Harmonogram

Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża na 2025 r.:

22 kwietnia - 5 maja 2024 r. - kampania informacyjna,

6 - 27 maja 2024 r. - zgłaszanie zadań przez mieszkańców,

28 maja - 17 czerwca 2024 r. - weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań,

25 czerwca 2024 r. - publikacja list zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania,

26 czerwca - 3 lipca 2024 r. - przyjmowanie odwołań od autorów zadań niedopuszczonych do głosowania,

4 - 20 lipca 2024 r. - rozpatrywanie odwołań,

3 września 2024 r. - ogłoszenie ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie,

3 - 17 września 2024 r. - działania informacyjne,

17 września - 1 października 2024 r. - głosowanie,

2 - 24 października 2024 r. - liczenie głosów,

25 października 2024 r. - ogłoszenie wyników.