Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych BO

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża określa Uchwała Nr 710/LXXXII/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r., poz. 1264)w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża.